Loại trừ từ khóa trên chiến dịch với danh sách

Đã xem: 90
Cập nhât: 5 năm trước
Điều này có nghĩa là bạn có thể quản lý tốt hơn từ khóa phủ định của mình, ví dụ, khi bạn muốn thêm một từ khóa phủ định mới. Chỉ cần thêm từ khóa mới vào danh sách từ khóa phủ định của bạn và thay đổi này sẽ áp dụng cho tất cả các chiến dịch chia sẻ danh sách này. Tạo danh sách từ khóa phủ định Để bắt đầu, hãy suy nghĩ về

Điều này có nghĩa là bạn có thể quản lý tốt hơn từ khóa phủ định của mình, ví dụ, khi bạn muốn thêm một từ khóa phủ định mới. Chỉ cần thêm từ khóa mới vào danh sách từ khóa phủ định của bạn và thay đổi này sẽ áp dụng cho tất cả các chiến dịch chia sẻ danh sách này.

Tạo danh sách từ khóa phủ định

Để bắt đầu, hãy suy nghĩ về các từ mà bạn không muốn kích hoạt quảng cáo Google của mình. Sau đó, tổ chức những cụm từ này theo chủ đề, chẳng hạn như các sản phẩm khác nhau mà bạn bán hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp. Bạn có thể có đến 5.000 từ khóa phủ định trên mỗi danh sách và tối đa 20 danh sách từ khóa phủ định trong tài khoản của mình.

Quảng cáo Google hỗ trợ - Loại trừ từ khóa trên chiến dịch với danh sách

Quảng cáo Google hỗ trợ - Loại trừ từ khóa trên chiến dịch với danh sách

Ví dụ:

Giả sử bạn chạy ba chiến dịch riêng biệt cho du lịch trên biển, chuyến bay và khách sạn mà bạn cung cấp cho Hawaii và Alaska, nhưng không phải Mexico. Bạn muốn ngăn quảng cáo của mình hiển thị cho những người tìm kiếm du lịch trên biển, chuyến bay và khách sạn cho Mexico. Đây là những việc bạn có thể làm:

 • Tạo danh sách từ khóa phủ định có tên "Điểm đến du lịch bị loại trừ".
 • Thêm các từ khóa phủ định, chẳng hạn như "Du lịch trên biển Riviera Mexico", "Khách sạn Cancun" và "Chuyến bay đến Mexico" vào danh sách của bạn.

Nhớ bao gồm trên danh sách của bạn tất cả các biến thể của từ khóa liên quan đến Mexico, bao gồm các khu vực và thành phố cụ thể.

Lưu ý

Khi bạn tạo danh sách từ khóa phủ định, bạn cần phải thêm danh sách đó vào từng chiến dịch của mình.

Tạo danh sách từ khóa phủ định:

 1. Chọn tab Chiến dịch.
 2. Nhấp vào liên kết Thư viện được chia sẻ trong thanh điều hướng bên trái.
 3. Nhấp vào Từ khóa phủ định của chiến dịch.Nhấp vào Từ khóa phủ định của chiến dịch
 4. Nhấp vào + Danh sách.Nhấp vào + Danh sách
 5. Đặt tên danh sách từ khóa phủ định và thêm từ khóa phủ định của bạn vào hộp Từ khóa, mỗi từ một dòng.Đặt tên danh sách từ khóa phủ định
 6. Nhấp vào Lưu.

Sử dụng danh sách từ khóa phủ định cho nhiều chiến dịch

Bây giờ, bạn đã tạo danh sách từ khóa phủ định, bạn có thể thêm danh sách này vào nhiều chiến dịch. Có hai cách bạn có thể chia sẻ danh sách của bạn:

 • Thêm danh sách từ khóa phủ định của bạn vào nhiều chiến dịch một lúc từ liên kết Thư viện được chia sẻ.
 • Thêm danh sách từ khóa phủ định của bạn vào một chiến dịch cùng một lúc từ tab Từ khóa.

Thêm danh sách từ khóa phủ định từ liên kết Thư viện được chia sẻ:

 1. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 2. Nhấp vào liên kết Thư viện được chia sẻ trong thanh điều hướng bên trái.
 3. Nhấp vào Từ khóa phủ định của chiến dịch.
 4. Chọn hộp kiểm bên cạnh danh sách từ khóa phủ định mà bạn muốn thêm vào nhiều chiến dịch.Chọn hộp kiểm bên cạnh danh sách từ khóa phủ định mà bạn muốn thêm vào nhiều chiến dịch
 5. Nhấp vào Thêm vào các chiến dịch khác.
 6. Chọn chiến dịch mà bạn muốn thêm danh sách từ khóa phủ định vào. Nhấp vào liên kết Thêm.Chọn chiến dịch mà bạn muốn thêm danh sách từ khóa phủ định vào. Nhấp vào liên kết Thêm
 7. Nhấp vào Lưu.

Thêm danh sách từ khóa phủ định từ tab Từ khóa hoặc tab Mạng hiển thị:

 1. Nhấp vào chiến dịch mà bạn muốn thêm danh sách từ khóa phủ định của mình vào.
 2. Sau đó, tùy thuộc vào chiến dịch của bạn, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Nếu chiến dịch của bạn nhắm mục tiêu Mạng tìm kiếm và hiển thị, hãy chọn tab Từ khóa. Sau đó, nhấp vào liên kết Từ khóa phủ định ở cuối trang.
  • Nếu chiến dịch của bạn chỉ nhắm mục tiêu Mạng hiển thị, nhấp vào tab Mạng hiển thị. Sau đó, nhấp vào liên kết Loại trừ ở cuối trang và nhấp vào tab Hiển thị từ khóa.
 3. Bạn sẽ thấy bảng "Cấp độ chiến dịch". Nếu bạn đang ở trên tab Từ khóa, bạn sẽ thấy trình đơn thả xuống Thêm. Nếu bạn đang ở trên tab Mạng hiển thị, bạn sẽ thấy trình đơn thả xuống Xem. Trên một trong hai tab, đây là hai tùy chọn mà bạn có thể chọn:
  • Từ khóa: hiển thị những từ khóa phủ định riêng lẻ được kết hợp với chiến dịch.
  • Danh sách từ khóa: hiển thị danh sách từ khóa phủ định được kết hợp với chiến dịch.Danh sách từ khóa
 4. Nhấp vào trình đơn thả xuống rồi chọn tùy chọn "Danh sách từ khóa".Nhấp vào trình đơn thả xuống rồi chọn tùy chọn Danh sách từ khóa
 5. Chọn danh sách mà bạn muốn thêm và nhấp vào liên kết thêm.Chọn danh sách mà bạn muốn thêm và nhấp vào liên kết thêm
 6. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa danh sách từ khóa phủ định của bạn

Khi bạn đang sử dụng danh sách từ khóa phủ định, bạn có thể thêm, chỉnh sửa hoặc loại bỏ từ khóa khỏi danh sách bất kỳ lúc nào. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 2. Nhấp vào liên kết Thư viện được chia sẻ trong thanh điều hướng bên trái.
 3. Nhấp vào Từ khóa phủ định của chiến dịch rồi nhấp vào tên danh sách mà bạn muốn sửa đổi.Nhấp vào Từ khóa phủ định của chiến dịch rồi nhấp vào tên danh sách mà bạn muốn sửa đổi
 4. Bạn sẽ thấy danh sách từ khóa phủ định của mình. Nhấp vào +Thêm để thêm từ khóa mới, Chỉnh sửa để thay đổi từ khóa (bạn cũng có thể nhấp vào một từ khóa để chỉnh sửa từ khóa đó) hoặc Loại bỏ để loại bỏ từ khóa.Bạn sẽ thấy danh sách từ khóa phủ định của mình

Lưu ý

Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện cho danh sách của mình đều sẽ được phản ánh trong tất cả các chiến dịch sử dụng danh sách từ khóa phủ định này.

Loại bỏ danh sách từ khóa phủ định của bạn

Giả sử bạn đã nhận danh sách từ khóa phủ định đang chạy trong một thời gian dài và bây giờ, bạn muốn loại bỏ nó. Bạn có thể loại bỏ vĩnh viễn từ khóa phủ định khỏi một hoặc nhiều chiến dịch sử dụng từ khóa phủ định đó bất kỳ lúc nào.

Sau đây là cách để loại bỏ danh sách từ khóa phủ định khỏi một chiến dịch sử dụng nó nhằm giúp tối ưu hóa quảng cáo Google:

 1. Nhấp vào chiến dịch mà bạn muốn loại bỏ danh sách từ khóa phủ định.
 2. Sau đó, tùy thuộc vào chiến dịch của bạn, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Nếu chiến dịch của bạn nhắm mục tiêu Mạng tìm kiếm và hiển thị, hãy chọn tab Từ khóa. Sau đó, nhấp vào liên kết Từ khóa phủ định ở cuối trang.
  • Nếu chiến dịch của bạn chỉ nhắm mục tiêu Mạng hiển thị, nhấp vào tab Mạng hiển thị. Sau đó, nhấp vào liên kết Loại trừ ở cuối trang và nhấp vào tab Hiển thị từ khóa.
 3. Trong bảng Cấp độ chiến dịch, nhấp vào liên kết Danh sách từ khóa hoặc chọn Xem: Danh sách từ khóa.Trong bảng Cấp độ chiến dịch, nhấp vào liên kết Danh sách từ khóa
 4. Chọn hộp kiểm bên cạnh danh sách từ khóa mà bạn muốn loại bỏ.
 5. Nhấp vào Loại bỏ.

Sau đây là cách để loại bỏ danh sách từ khóa phủ định khỏi tất cả các chiến dịch sử dụng nó:

 1. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 2. Nhấp vào liên kết Thư viện được chia sẻ.
 3. Nhấp vào Từ khóa phủ định của chiến dịch và sau đó nhấp vào danh sách bạn muốn loại bỏ.
 4. Di chuyển đến bảng chiến dịch và chọn hộp kiểm bên cạnh mỗi chiến dịch chia sẻ danh sách này. Sau đó, nhấp vào Loại bỏ danh sách khỏi chiến dịch đã chọn để loại bỏ danh sách này khỏi tất cả các chiến dịch chia sẻ danh sách.
 5. Nhấp vào Từ khóa phủ định của chiến dịch rồi chọn hộp kiểm bên cạnh danh sách mà bạn muốn loại bỏ.Nhấp vào Từ khóa phủ định của chiến dịch rồi chọn hộp kiểm bên cạnh danh sách mà bạn muốn loại bỏ
 6. Nhấp vào Loại bỏ.

Nguồn: https://quangcaogoogle.muabannhanh.com/loai-tru-tu-khoa-tren-chien-dich-voi-danh-sach/38

Đăng bởi Huyen Nguyen 04-03-2016 90
Loại trừ từ khóa trên chiến dịch với danh sách - Hotline in ấn gặp CSKH 090 1189 365 - 090 1188 365 - 090 1180 365 - 090 6961 365 Trực tiếp đặt InKyThuatSo tại: 365 Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TPHCM Gửi email đặt nhận báo giá ngay in@inkts.com - innhanh@inkythuatso.com | Bí quyết mua hàng

Chuyên mục: Bí quyết mua hàng
Các bài viết liên qua đến Loại trừ từ khóa trên chiến dịch với danh sách

Tin nổi bật Bí quyết mua hàng

Trụ sở chính / Kinh doanh & Gia công in ấn
365 Lê Quang Định, Phường 05, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Xưởng in decal, tem nhãn, thẻ nhựa, menu
369 Lê Quang Định, Phường 05, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Kho xưởng công ty in ấn quảng cáo - In Kỹ Thuật Số
222/56 Bùi Đình Tuý, P.12, Q.Bình Thạnh. TPHCM
Công ty In Ấn - In nhanh giá rẻ