In brochure ấn tượng, tag của InNhanh.com.vn, nội dung mới nhất về In brochure ấn tượng, Trang 1


.
In Brochure ấn tượng

In Brochure ấn tượng

Brochure, hay còn gọi là tập bướm, là một tập sách mỏng với những thông tin mang mục đích giới thiệu, quảng bá cho một công ty, doanh nghiệp, cơ quan tổ chức, hoặc một chương trình nào đó. Hiện nay, in brochure là dịch vụ phát triển nhanh và ngày